VAnningsforbud_rettigheterOK

Vanningsforbud innføres umiddelbart!

På grunn av vedvarende tørt vær, og høyt forbruk klarer ikke den kommunale vannkilden å levere nok vann. For å begrense forbruket innføres det vanningsforbud med umiddelbar virkning, og inntil ny beskjed blir gitt. Dette gjelder abonnenter hos Inderøy kommunale vannverk i gamle Inderøy kommune.

Skjema