error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vannkran

Vannledningsbrudd

Vannledningsbrudd mellom Bartnes og Følstad på Sandvollan.
Det jobbes med å utbedre vannledningen.

Utbedringsarbeidet kan medføre bortfall av vanntilførsel eller redusert vannkvalitet i perioder.

Skjema