Vannkran

Vannledningsbrudd

Vannledningsbrudd mellom Bartnes og Følstad på Sandvollan.
Det jobbes med å utbedre vannledningen.

Utbedringsarbeidet kan medføre bortfall av vanntilførsel eller redusert vannkvalitet i perioder.

Mer informasjon

Skjema