Detaljreguleringsplan Fv.755 Kvistadbakkan-Tømte, ny gang sykkelveg

Varsel om offentlig ettersyn

Statens vegvesen har i samarbeid med Inderøy kommune laget et forslag til reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg lang Fv.755 fra Kvistadbakkan til Tømte.

Formålet med planforslaget er å forbedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for myke trafikanter langs fv.755.

 

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-3 og §3-7, legges reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn til 22. mars 2019.

 

Plandokumentene finnes på link under. Dersom dere vil ha tilsendt et eksemplar av planen, har spørsmål eller innspill til planen, så kan dere kontakte:

Jorunn By, epost: jorunn.by@vegvesen.no eller telefon: 948 39 918

 

Plankart 1

Plankart 2

Plankart 3

Plankart 4

ROS-analyse

Teknisk plan

Geoteknisk rapport

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema