error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Varsel om oppstart av detaljregulering, Helgesenbakken 5053-004/047

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan

I medhold av PBL § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsarbeid for gnr. 4, bnr. 47 i Inderøy kommune.

Tiltakshaver for reguleringsplanen er Coop Midt-Norge og Rambøll bistår i planarbeidet.

 

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes til:

Rambøll v/ Anne E. Katmo, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim

e-post: anne.katmo@ramboll.no eller på tlf. 951 52 110.

 

Frist for innspill: 8. januar 2021.

 

Referat fra oppstartsmøte og planinitiativ er vedlagt.

Se vedlagte brev for mer informasjon.

Skjema