A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Varsel om vannavstenging

 

 

Varsel om planlagt vannavstening blir sendt ut pr SMS til beboere på aktuelle adresser.

Ved spm. kontakt vakttelefon: 97020005

Mvh Vannverket

 

 

Skjema