A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Vedtatt forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Kommunestyret vedtok lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall 14.06.2021. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall.

I forurensingsloven med forskrifter er luftforurensing er viktig tema. I brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter er det fokus på alles plikt til å forebygge brann. Innføring av kommunal forskrift om brenning av avfall fra nærings-virksomhet herunder landbruk er foreslått som et tiltak i Miljøplan 2015-2025. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

Forskriften ble behandlet og noen små endringer ble gjort av hovedutvalg natur og formannskapet før forskriften ble lagt ut til offentlig høring og oversendt til relevante instanser og organisasjoner for uttalelse. Det kom høringssvar fra Statsforvalteren, Inderøy bondelag og Sandvollan bondelag, noe som førte til et par mindre endringer i forskriftsforslaget. Ved andre gangs behandling ble forslaget behandlet i hovedutvalg natur og formannskapet uten endring. En liten justering i ordlyden ble foretatt av kommunestyret før forskriften ble endelig vedtatt.

Lenke til vedtatt forskrift.

Forskriften publiseres også via Norsk Lovtiend og er blant annet tilgjengelig på lovdata.no

Skjema