error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Spredt avløp

Vedtatt forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg (spredt avløp)

Kommunestyret vedtok lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg 13.12.2021. Formålet med forskriften er å

sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling, kontroll og tilsyn med private avløpsanlegg / spredt avløp.

Å sikre vannkvaliteten ved rensing av avløpsvann er et viktig tiltak for å nå målene i vannforskriften og et prioritert tiltak i regional plan for vannforvaltning i Trøndelag. Sanering av spredt avløp er også et tiltak i Miljøplan for Inderøy 2015-2025.

Avløp er en av de største påvirkningene på vannkvaliteten i kommunen og regionen. Mange avløpsanlegg er i en tilstand hvor de ikke renser tilstrekkelig og må derfor oppgraderes. Et rimelig og godt alternativ til oppgradering kan være tilkobling til kommunale anlegg der dette er mulig.

 

Bakgrunnen for innføring av forskriften er at forurensingsloven skal følges og at kommunene er pålagt å føre tilsyn med avløpsanlegg. For at kommunen skal overholde tilsynsplikten er det en betydelig jobb som må gjøres. Kommunen mangler blant annet oversikt over avløpsløsningene, hvilken tilstand anleggene er i, om utslippstillatelser overholdes og om de burde oppdateres.

Forurensningsforskriften gir mulighet til å innføre lokal forskrift som gir kommunen anledning til å ta inn gebyr slik at tilsynsjobbben blir et selvkostområde.

 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg, Inderøy kommune, Trøndelag

 

Alle som har avløp og ikke er tilknyttet kommunalt anlegg skal betale gebyr. For kommunale abonnenter vil tilsyn bli inkludert i avløpsgebyret.

Skjema