A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Statens vegvesen informerer

Vegfornying av fylkesveg i Inderøy

Statens vegvesen driver vegfornying av en fylkesveg i Inderøy kommune. I den forbindelse er det nødvendig med tidvis stenging av fylkesvegen:

Fv. 6818:    Fra fylkesveg 755 , til Kjerknesvågen, samt fra Skjemstadaunet til Hembrebekken i Inderøy kommune: Vegarbeid pågår langs strekningen. Ventetid på 1 time må påberegnes. Forvarsles med skilt. Retning til omkjøringsalternativ angitt med skilt.

Arbeidet er ventet å være ferdigstilt midt i november 2019.

Tips en venn Skriv ut

Skjema