A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vintervei

Brøyting av kommunale veger

For at brøyteentreprenøren skal komme seg fram for å brøyte, spesielt i boligfelt, er man avhengig av at det ikke står biler parkert langs vegene.

Dersom det står biler i veien, og brøyteren ikke kommer seg forbi, vil det ikke bli brøytet innenfor i denne vegen på dette tidspunktet. Entreprenøren vil da dra videre på runden sin, og kommer eventuelt tilbake senere. Dersom bilen neste gang fremdeles står i veien, vil man igjen måtte dra uten å ha brøytet hele veien. Dette vil da gå ut over naboene som bor lenger inn i vegen, og alle andre brukere av vegen. Kommunen oppfordrer derfor alle til å ha bilene oppstilt på egen gårdsplass, og ikke på vegarealet. Dette spesielt ved og etter snøfall. Snuplasser skal heller ikke brukes som parkeringsplass. Man kan godt bli enige i velforeningen hvordan man gjør dette i sitt boligfelt.

Biler som står langs vegen, og som man kommer seg forbi, vil nødvendigvis bli stående innbrøytet på bileierens egen risiko.

Ut over dette vil kommunen informere om at biler som er hensatt på offentlig veg eller plass skal ettersees minst 1 gang i døgnet. Parkering forbudt kan skiltes med kun 24 timers varsel før skiltingen trer i kraft.

Bilde av Rostadvegen

Høring - Omprioritering av veginvesteringer i Hovedplan veg

Forslag til ny 5-årsplan for oppgradering av kommunale veger legges ut på høring til 12.november 2015

Anbud Brøyting og strøing

Åpen anbudskonkurranse

Vegplan

HOVEDPLAN VEG 2012-2016

Hovedplan Veg har ligget til høring våren 2012. Planen er til behandling. Budsjett for 2013 vil vise retninger for drift og vedlikehold av kommunale veger.
Asfaltarbeid Kvistadbakkan.

Asfaltering i boligfelt

Det asfalteres på Røra, Leirringen, Kvistadbakkan og Sundsnessvegen.
Røra stasjon 2_100x60

Nye parkeringsplasser ved Røra stasjon

Jernbaneverket vil i høst sette i gang arbeid med å bygge flere parkeringsplasser ved Røra stasjon. Området vil da få en etterlengtet oppgradering.

Kommunale veger

  • Planlegging, utbygging og løpende vedlikehold
  • Brøyting og strøing
  • Gang- og sykkelveger