A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Bufdir har utarbeidet veidler for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Bufdir har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet.

Veilederen supplerer forskriften og inneholder informasjon og tips om arbeidet i rådene. Veilederen er spesielt rettet inn mot
medlemmer av rådene og mot rådssekretærer/kommunal og fylkeskommunal administrasjon. Funksjonshemmedes organisasjoner er også en viktig målgruppe.

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Veilederen inneholder blant annet informasjon om

  • hva rådet for personer med funksjonsnedsettelse er og hvilke saker rådet jobber med
  • prosedyrer for oppnevning av rådet og hvem som kan sitte i rådet
  • overordnede rammebetingelser og føringer i lov og forskrift
  • roller, arbeidsoppgaver for rådsmedlemmer og for rådssekretærer og
  • kommunal/fylkeskommunal administrasjon

Skjema