A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Her kan du lese om råd og føringer til skoler på barnetrinnet (1.-7.)

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19-utbruddet 2020

Denne veilederen skal gi råd og føringer for skoler på barnetrinnet (1.-7. trinn) i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020. Denne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.). Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 20.04.2020, og vil bli oppdatert ved behov. Du kan lese hele veilederen her. 

Skjema