A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet

Klikk her for å se Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020.

 

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet på oppdraget fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.

Skjema