A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Velkommen til Inderøy

 Fakta:

Antall innbyggere: 6700 (01.01.2012)
Kommunalt ansatte: 580 fordelt på 430 årsverk.
Areal: 365 km2
Kommunesenter: Straumen
Viktige næringsveier: Jordbruk, industri og tjenesteytende næringer
Grunnskoler: Røra skole, Utøy skole, Lyngstad skole, Sandvollan skole, Sakshaug skole, Mosvik skole og Inderøy ungdomsskole.
Videregående skole: Inderøy videregående skole
Folkehøgskole: Sund Folkehøgskole
Høyeste fjell: Storknuken 502 meter oh.
Største innsjø: Meltingen

Avstander fra kommunesentrum:
Trondheim:
110 km
Trondheim Lufthavn Værnes: 80 km
Østersund: 220 km
Verdal: 15 km
Steinkjer: 22 km
Røra (jernbane): 8 km
 

Inderøy Kommune frister med vakkert kulturlandskap, et rikt kulturmiljø og opplevelser for store og små. Her er et yrende næringsliv, spesielt i småskalabransjen, men også blant de større. Kommunen ligger plassert som en halvøy nord i Trondheimsfjorden, med to timers kjøreavstand fra Trondheim.

 

  
Skulptur av kommunevåpenet. Klikk på bildet for å høre flyndresang.
(Foto: Steinar Johansen)
Kommunevåpen:
Inderøy kommunes våpen er tegnet av Nils Aas. Ved kongelig resolusjon 5. oktober 1984 er Inderøy kommunes våpen godkjent. Inderøys kommunevåpen har fire opprette gule flyndrer på rød bakgrunn . Motivet symboliserer tidligere års tradisjonsrike flyndrefiske i Børgin. Lokalt kalles fisken gullflyndre. Andre steder kalles den rødspette.

Natur og beliggenhet:
Inderøy kommune i Nord-Trøndelag Fylke ble slått sammen av kommunene Inderøy, Røra og Sandvollan i 1964. Fra 01.01.12 ble Mosvik slått sammen med Inderøy kommune. Kommunen ligger nord i Trondheimsfjorden.
Straumen er kommunesenter og ligger der Børgin er forbundet med Tronheimsfjorden. Dette er en av Nord-Europas sterkeste malstrømmer. Fire ganger i døgnet strømmer enorme vannmasser ut og inn det smale sundet.
I dag består kommunen av seks skolekretser/grendesamfunn; Røra, Sakshaug, Utøy, Kjerknesvågen, Sandvollan og Mosvik. Kommunen grenser til Steinkjer, Verdal og Leksvik og har sjøgrense mot Levanger og Verran. Kommunen ligger ca 11 mil nord for Trondheim og E6 og nordlandsbanen går gjennom kommunen på Røra, der det også er jernbanestasjon. Nærmeste flyforbindelse er Trondheim Lufthavn Værnes som ligger vel 8 mil fra Straumen.
Berggrunnen består av omdannede kambrosiluriske lag av skifer og kalkstein og enkelte årer av grønnskifer. Flere kalksteinrygger ligger i nordøstlig retning. Det er et stort biologisk mangfold og et variert kulturlandskap.

 

Muusbrua fra 1816 (Foto: Aina Bye)

Historie
Halvøya Inderøy ble i tidlig middelalder benevnt som Eynni Indri (den indre øya). Gamle Gårdsnavn og mange og rike funn fra jern- og steinalder kan fortelle om bosetting fra de aller eldste tider. Inderøy har mange gravhauger, gamle bautasteiner og fra folkevandringstida finnes rester av bygdeborger. I det gamle Øyna-fylket var Sakshaug et religiøst og politisk sentrum. Sakshaug gamle kirke ble reist i det 12. århundre og ble fylkeskirke. Kommunens andre middelalderkirke er Hustad kirke på Sandvollan, bygd på 1100-tallet. Kirka har en særegen atmosfære med inventar fra tida etter reformasjonen. I dansketida ble Inderøy administrasjonssentrum for Nordre Trondhjems Amt med amtmann, sorenskriver og fogd i bygda.
På storgården Rostad bodde tidligere statsminister Ole Richter. Sundnes er en annen gård med spennende historie. Her var mektige eiere og gården var et kraftsentrum i kommunen. I 1907 ble Inderøy delt i tre kommune; Sandvollan, Røra og Inderøy. Disse ble sammenslått igjen i 1962 til en kommune.

 

Gangstad Gårdsysteri (Foto: Steinar Johansen)

Næringsliv:
Inderøy er en av Nord-Trøndelags beste jordbrukskommuner. Det er ulike produksjoner innenfor korn, poteter, hagebruk, storfe-, hønse- og svinehold. Flere gårdbrukere har startet nisjeproduksjon med stort hell de siste årene.
Det finnes omfattende næringsmiddelindustri basert på råvarer fra distriktet. Dessuten finnes verkstedsindustri, anleggsentrepenører og kalkverk i kommunen.
Felles profilering og samarbeid av reiselivsvirksomhet, kultur og gårdsmatprodusenter gjennom Den Gyldne Omvei har vært en suksess som har skapt nasjonal interesse.

 

Utsikt over Straumen fra sør mot nord.

Kultur og fritidstilbud:
Kulturlivet i Inderøy er preget av allsidighet, samarbeid, kreativitet og nytenkning. Kommunen ble 1996 kåret til årets kulturkommune i Norge. De ulike grendesamfunnene har stor idretts og kulturaktivitet basert på frivillighet og dugnad.
Sund Folkehøgkole og Inderøy videregående skole er skoler med kulturprofil som er viktig for kommunens kulturliv.
Inderøy kulturhus(1990) består av kulturdel og idrettshall. Her er det et yrende kulturliv fra morgen til kveld. I kulturhuset er Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole, Musikk i Nord-Trøndelag og aktiviteter gjennom musikk-, dans- og dramalina på Inderøy videregående skole.
Nils Aas Kunstverksted ble etablert i 1996 og har skiftende utstillinger og informasjon om billedhoggeren Nils Aas.
I kommunens tusenårssted ”Muustrøparken” finnes en rekke skulpturer laget av Nils Aas. Flyndreskulpturen har også fått lyd laget av Øyvind Brandsegg.
 

Noen tall om Inderøy fra SSB

Skjema