Skoleelever

Velkommen til nytt skoleår

Velkommen til nytt skoleår til alle elever, foresatte og ansatte, og særlig til de nye elevene i 1. klasse. En ny og spennende verden åpner seg, og vi skal etter beste evne bidra til at det skal bli gode år – med læring, mestring og nye bekjentskaper.

Vi jobber kontinuerlig for å skape trygge, gode læringsmiljø og klare rammer, og vil i den forbindelse minne om betydningen av å overholde viktige smittevernregler slik at alle kan møte på skolen hver skoledag det kommende året.

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge (jf. smittevernveileder skole). Ut fra den situasjonen som er på Innherred og Inderøy p.t., starter vi opp med gult nivå ved skolestart – og vil ha stort sett samme praksis som våren 2020/før sommerferien.

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må skolene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå. Skoleeier må planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene.

Sommerferien har forhåpentligvis vært fin – og de fleste av oss har feriert i Norge og i nærmiljøet.

Til dere som har vært ute og reist i utlandet de siste 10 dagene før skolestart; dvs. mellom 6. og 16. august, eller vært i områder i Norge med stor smitteøkning, anbefaler vi at dere er særlig oppmerksomme med hensyn til sykdomstegn – og man må gjerne ta en koronatest – for sikkerhets skyld. Henvendelsen skal gå til teststasjonen i din kommune. For Inderøy er teststasjonen på Rinnleiret. Testresultatet finner du på helsenorge.no allerede etter ett døgn.

 

De viktigste smittevernreglene er fortsatt:

  • God hånd- og hostehygiene
  • Hold god avstand – min. en meter
  • Syke personer skal ikke være i skolen

 

Det sendes ut brev til heimen med mer informasjon om oppstarten på den enkelte skole/enhet.

Dere kan gå inn på kommunens hjemmeside og finne mer informasjon under fanen KORONA.

 

Lykke til med skolestarten!

 

Randi Tessem

Assisterende rådmann

Skjema