Dekket bord

Vi trenger matkjørere!

Enhet for Bistand og omsorg trenger person (- er) som kan ta på seg oppdrag for å bringe ut mat til de av kommunens innbyggere som har tildelt matombringing. Matombringing er en tjeneste det gis tilbud om hver uke fra mandag- fredag.

Oppdraget skjer på dagtid mellom kl. 13.00-15.30, og deles mellom min. 2 personer, noe som gir mulighet til fleksibel ordning på arbeidsdager. Oppmøte og avslutning er ved kjøkkenet på Inderøyheimen.

Det gis godtgjøring med kr 126,56 pr. time. Kjøregodtgjøring utbetales etter gjeldende satser i statens reiseregulativ.
Oppdraget passer for personer som har tid å avsette på ukedager, som disponerer bil, liker å kjøre og som liker å treffe folk!

Vil du vite mer - ta kontakt med:
Arnbjørg Klepp 74124371 eller Heidi Wennes 91134301.
Søknad sendes Bistand og omsorg, Meieribakken 7 7670 Inderøy innen 16.02.2012.
Vi tar også i mot muntlige søknader. Dette gjøres til kontaktpersonene.

Mer informasjon

Skjema