A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kjelleroversvømmelser illustrasjon

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget

Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. I denne brosjyren er det vist en del årsaker til kjelleroversvømmelser og tiltak huseier kan sette inn for å øke beskyttelsen mot vannskader. Det gis også råd om hva den som rammes bør gjøre ved en oversvømmelse.

Skjema