A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

VIKTIG MELDING – HAR DU VÆRT VED NÆSS OMSORGSBOLIGER I PERIODEN 26.12 – 05.01? (publisert 05.01.21, kl. 11.00)

Alle som har vært ved Næss omsorgsboliger fra 26.12 og fram til i dag, skal i karantene i 10 dager (fra den dagen dere var på Næss sist), og dere skal testes for covid-19. Dette henger sammen med utbrudd av covid-19 blant ansatte og beboere ved Næss omsorgsboliger.

Vi ber deg om å ta kontakt med servicetorget Inderøy kommune 74 12 42 00,  og registrer deg på ei liste, slik at smittesporingsteamet kan ta kontakt med deg for testing.

Vi ber besøkende om å teste seg, og gå i karantene, for å være på den sikre siden, og i så stor grad som mulig å forhindre videre smitte i Inderøysamfunnet. Det er svært viktig å få oversikt over smittesituasjonen, og begrense så mye som mulig. Når du blir kontaktet av smittesporingsteamet, får du anledning til å stille spørsmål og få informasjon om hva som gjelder når du er i karantene, og skal testes for covid-19. Det er smittesporingsarbeidet ved Næss omsorgsboliger de siste dagene, som har gitt oss et økt kunnskapsgrunnlag som medfører at vi ber alle besøkende fra 26.12 om å gå i karantene og teste seg for covid-19.

Dette tiltaket kommer i tillegg til besøksforbudet og andre smittebegrensede tiltak som allerede satt i verk.

Skjema