A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
logo2_480x298

What's your move?

Våren 2010 avslutta vi prosjektet What's your game? , og fortsetter de to neste skoleårene (2010-2012) med et oppfølgingsprosjekt sammen med to av partnerne våre: Kibblesworth Primary School (Storbritania) og Scoil Neasáin (Irland).

Det nye prosjektet holder fortsatt fokus på fysisk aktivitet og bevegelse. Gjennom arbeidet med What's your move? skal vi lære om hverandres kulturer gjennom tradisjonsdans og moderne kreativ dans, og erfare og utveksle opplevelser fra varierte aktiviteter ute i naturen. logo 2

Logoen er stemt fram av elevene ved de tre partnerskolene, og er  tegna av Hanna fra Utøy. 

Se bilder og les mer om prosjektet og partnerskolene i bloggen vår!

Les mer om skolebesøkene:
 

 

Aktivitetsplan:

 

Skoleåret 2010-2011
Oktober 2010
Partnermøte på Utøy, 11.-14.10
Nov. 2010
Logokonkurranse
Des. 2010
Juletradisjoner, utveksle julekort på tre språk
Jevnlig
Utvelksle erfaringer og opplevelser med dans og friluftsliv via e-post og blogg
Vår 2011
Folkedans fra de tre landene
Vår 2011
Prosjekt om Norge. Vi sender reisebrev fra maskotene vi har fått fra partnerskolene
1.-4. mars
Skolebesøk til Utøy med elever fra Schoil Neasain og Kibblesworth Primary School: Vinter og snø, 01.-04.03
Juni 2011
Koordinatormøte i Dublin går ut
 
Skoleåret 2011-2012
Høst 2011
Prosjekt om Irland. Vi får reisebrev fra Elgar i Irland
Oktober 2011
Skolebesøk med elever* til Scoil Neasáin, Dublin: Kreativ dans, 04.-07.10
Høst 2011
Kreativ dans til tre musikkstykker, ett fra hvert land
Des. 2011
Juletradisjoner, utveksle julekort på tre språk
Jevnlig
Utveksle erfaringer og opplevelser med dans og friluftsliv via e-post og blogg
Vår 2012
Moderne/ populær dans, elevene utveksler sine danseformer
Februar Forestilling med alle elvene ved Utøy skole: "What's your move?", 09.02
Vår 2012
Prosjekt om Storbritania. Vi får reisebrev fra elgen i England
Mars 2012
Skolebesøk med elever** til Kibblesworth Primary School, ved Newcastle: Avslutningsforestilling med dans, 06.03-09.03
Juni 2012
Evalueringsmøte og rapport i Seaham
* 4 elevrepresenatanter er trekt ut, 2 fra 6. trinn og 2 fra 7. trinn
** Hele 7. trinn

Det kan bli justeringer underveis.

 

Skjema