error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Ida Stuberg og  Bernander Foto: Trønderavisa

- Benytt mulighetene Inderøy!

John G Bernander, adm. dir. i NHO, ba Inderøy kommune benytte mulighetene ved kommunesammenslåingen i sitt innlegg på Inderøy Næringsforening og Inderøy kommune sitt tradisjonelle seminar 6. mars.

Bernander la stor vekt på at nye Inderøy må gripe sjansen som ligger i å skape en ny kommune. Da gjør de som skal forme kommunen klokt i å se på hvilke kriterier som gjelder for å trekke til seg de riktige folkene og den riktige kompetansen.

Administrende direktør i NHO benyttet samtidig sjansen til å skryte av Inderøy.

-  Jeg ser av tallene i siste Nærings-NM at Inderøy har gjort det bra de siste fem årene og utviklet seg i riktig retning. Dette viser at det er ikke avgjørende hvor stor kommunen er, men at den har en størrelse og struktur som skaper attraksjon som tiltrekker seg de riktige personene, sa Bernander.

Statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, var også opptatt av at kommunesammenslåingen gir nye muligheter for Inderøy. Hun var imidlertid tydelig på at slike sammenslåinger ikke skal foregå ved tvang, men frivillig slik som mellom Mosvik og Inderøy.

Etter en spennende kveldsmatbuffet var det paneldebatt med påfølgende spørsmål og kommentarer fra salen. Her ble det blant annet satt fokus på organiseringen av næringsarbeidet i kommunen og behovet for en mer utadrettet næringsarbeider som er mer fristilt fra ordinær kommunal saksbehandling. Astrid Aasen fra Gangstad Gårdsysteri pekte på at næringslivet trenger en lavinehund som kan finne fram til de gode prosjektene.

Ordfører Ida Stuberg sa at politikerne hadde innspillene fra næringslivet til vurdering, og at det vil bli en politisk sak på organiseringen av næringsarbeidet i løpet av våren.

Næringsforeningen og kommunen arrangerte for fjerde gang sitt felles seminar, denne gangen med fokus på "Ny kommune - Nye muligheter. Hva med næringslivet i denne sammenhengen?".

Du kan lese mer om årets miniseminar i Trønder-Avisas artikkel fra 7. mars 2012.

 

Skjema