error_outline
08. juli kl. 15:16

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Utredning skolestruktur våren 2016

Inderøy kommune har, etter vedtak i kommunestyret i desember 2015, vedtatt en utredning av skolestruktur i 2016.

Prosessen går fram til juni med politisk behandling før sommerferien. Dette arbeidet involverer mange brukere og interessenter i kommunen.

På hjemmesiden legges all relevant informasjon ut, så som referat fra arbeidsmøter i administrativ styringsgruppe, arbeidsgruppa og referansegruppene – og tidsplan.

Presentasjon av mandatet ligger også ute.

Ved ev spørsmål om brukernavn/passord ved åpning av dokument; trykk Avbryt og dokumentet vil bli åpnet.
 

Invitasjon til folkemøter 30. mai og 1. juni

 

Presentasjon gitt på dialogmøte 29.02.2016 (inneholder bl.a. mandatet)

Oppsummering etter gruppeoppgaver 29.02.2016

Notat vedrørende kvalitetsbegrepet

Presentasjon gitt på dialogmøte 26.04.2016

Utdrag fra presentasjon i oppsummeringsmøte med referansegrupper 26.04.2016

 

Vedtak i styringsgruppen utredning skole 10.05.2016

Utredning skolestruktur "En skolestruktur for framtida" (rapport fra PwC/Telemarksforskning)

Utredning skolestruktur "En skolestruktur for framtida"_Oppdatert versjon fra 19.05.2016 (rapport fra PwC/Telemarksforskning)

Tilleggsnotat - utredning av alternativ 6 og 7 (rapport fra PwC/Telemarksforskning)

Høringsbrev vedrørende utredning skolestruktur 13.05.2016

Oversikt over hvem som har gitt høringsuttalelser

Spørreundersøkelse ansatte

Spørreundersøkelse foresatte

Temasak hovedutvalg folk 16.08.16

 

Referat fra møter i arbeidsgruppen

Oppsummering etter møte i arbeidsgruppen 11.03.2016

Referat fra møte i arbeidsgruppen 12.04.2016

Referat fra møte i arbeidsgruppen 25.04.2016

 

 

Referat fra møter i styringsgruppen

Referat fra styringsgruppemøte 09.03.2016

Referat fra styringsgruppemøte 07.04.2016

Referat fra styringsgruppemøte 19.04.2016

 

 

Referat fra møter i referansegruppene

Spørsmål til referansegruppene, mars-april

Referat fra møte i referansegruppen, Sandvollan 14.03.2016

Referat fra møte i referansegruppen, Sakshaug 04.04.2016

Referat fra møte i referansegruppen, Mosvik 06.04.2016

Referat fra møte i referansegruppen, Mosvik 11.04.2016

Referat fra møte i referansegruppen, Røra 14.04.2016

Referat fra møte i referansegruppen, Utøy 15.04.2016

Referat fra møter i referansegruppen, Lyngstad 14.03.2016, 04.04.2016 og 21.04.2016

 

Siden er under oppdatering.

Skjema