Tidlig innsats_begynneropplæring

3. samling i Fellestiltaket Tidlig innsats-Begynneropplæring

I dag 20. oktober ble den 3. samlingen i Fellestiltaket Tidlig innsats-Begynneropplæring gjennomført. Deltakere fra skole og PPT i Inderøy og Steinkjer deltok

Nettverk Tidlig innsats- begynneropplæring er et etterutdanningskurs som retter seg mot lærere som underviser de yngste elevene.

Sted: Inderøy Akset

 

Det er Matematikksenteret som hadde hovedansvaret for samlingen

 

Innhold på tredje samling:

Oppsummering av mellomarbeid og ulike innganger til å utvikle fortellingskompetanse v/Skrivesenteret

Kreativitet i matematikkundervisningen

Representasjoner i begynneropplæring i matematikk

Tallinja som matematisk representasjon

 

Foredragsholdere var: Iris Myran Hansson, Olaug E.L Svingen, Ingunn Valbekmo, Torhild Eliassen

Skjema