error_outline
21. januar kl. 15:23

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

5 av 6 folkemøter om kommunereformen gjennomført !

Inderøy kommune gjennomfører i disse dager folkemøter 6 steder i kommunen; Mosvik, Kirknesvågen, Røra, Sandvollan, Straumen og Utøy har vært møtesteder. Ca 50 møtte på folkemøte på Lyngstad i går

Ordfører Ida Stuberg har orientert om arbeidet med kommunereformen i kommunen. Hun har vektlagt pågående utredningsarbeid som gjennomføres i samarbeid med Inn-Trøndelagskommunene og nabokommunene Verdal, Levanger og Frosta. Den viktigste milepel vil være kommunestyret i desember som vil ta standpunkt til om det skal gjennomføres nærmere utredninger eventuelt forhandlinger med andre kommuner om alternativer til dagens kommuneløsning.

Rådmann/assisterende rådmann har gjennomgått hovedpunktene i den såkalte Økonomi og kvalitetsutredningen som er lagt fram i i disse dager. Utredningen ser blant annet på mulige endringer av dagens skolestruktur og sykehjemsstruktur og lanserer en rekke mulige tiltak for å redusere driftskostnader. Den videre behandling av utredningen vil følge arbeidet med budsjett og økonomiplanrevisjonen høsten 2015.

Skjema