A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
hender_cropped_-129x-104

Samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke

Hensikten er å gi pårørende informasjon og redskap til å takle hverdagen med en alvorlig syk i familien. Tilbudet er gratis.

Prosjekt elektronisk meldingsutveksling i Inn-Trøndelag

Elektronisk meldingsutveksling, som betyr samhandling av pasientopplysninger, er et samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer.

Ruspolitisk handlingsplan 2012-2015

Høring - Ruspolitisk handlingsplan 2012-2015

Inderøy kommune har utarbeidet forslag til Ruspolitisk handlingsplan, delplan til kommuneplan for helse og omsorg.
Helsepersonell

Vedtatt kommunedelplan for helse og omsorg 2012 - 2019

Kommunedelplan for helse og omsorg 2012 - 2019 ble vedtatt i kommunestyret 14.12.2012 i sak 28/11

tomler opp

Ny enhet for helse- rehabilitering og barnevern

Kvalitet og samhandling er stikkord for sammenslåingen. Vi har tro på at dette skal føre til gode tjenester og fornøyde kunder/brukere.
Vaksine og sprøyte

Vaksinasjon mot influensa

Utvidet risikogrupper for vaksinasjon mot influensa
sykepleier med stetoskop

Ekstra oppfølging for kreftpasienter

Inderøy kommune har nå fått på plass stilling for kreftsykepleier og kreftpasienter får tilbud om ekstra oppfølging.

Tilbudet gjelder kreftpasienter i alle aldre og deres pårørende .
helsebarometer_for_hver_kommune_large

Helse

Gå inn på de ulike tjenestene i vår venstremeny for mer informasjon om det enkelte tilbud.