A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Hjertehender_400x266

Avdeling Bistand og omsorg tilbyr institusjonsopphold, hjemmetjenester, dagtilbud, trygghetsalarm, omsorgslønn, støttekontakt, matombringing og tilbud om tilrettelagte boliger for brukere i alle aldre. Tjenestene vedtas på tildelingskontoret.

demens hjemmeside ny

Kurstilbud for yngre personer med demensdiagnose

Møteplass for mestring

2016-07-20
Ti på topp tilrettelagt

Ti på Topp tilrettelagt

Turer som passer for eldre, barnefamilier og er tilrettelagt for funksjonshemmede.

2016-06-13
Skjermbilde Menn i helse

"Menn i helse"

2016-04-01