error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Sandvollan skole ny skalert

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandvollan skole er en 1-7 barneskole med ca. 100 elever og ca. 20 ansatte. I tilknytning til skolen er det også egen skolefritidsordning, og vegg i vegg har vi Sandvollan barnehage. Hele oppvekstsentret er organisert som en enhet med en enhetsleder, en rektor i skolen og en styrer i barnehage.

Kontaktinformasjon:

Rektor/enhetsleder: Kim Rune Holmvik
 

Hovednummer: 74 60 51 30
SFO: 47 60 64 32

Kirsten Vist

Avtakking Kirsten Vist

Etter mange år som lærer ved Sandvollan skole ble Kirsten sin overgang til pensjonstilværelsen markert på en egen tilstelning 10.mars. Nåværende og tidligere kolleger møtte opp. Kirsten fikk velfortjent heder og ros. Hun mottok i tillegg KS-utmerkelse for lang og tro tjeneste i kommunen.

Vi ønsker Kirsten lykke til med den nye tilværelsen.

Lus

Lus

Det er oppdaget tilfeller av hodelus på skolen. Viktig at alle sjekker sine barn og starter kur hvis flere er smittet. Se skriv fra helsesøster.

Samarbeid

Resultat av foreldreundersøkelsen

Takk til alle som var med på foreldreundersøkelsen. Nå har vi gått gjennom rapporten i alle rådsorgan og laget en oppsummering.

Oppsummering foreldreundersøkelsen.

Skolemiljøutvalg_150x113

Referat fra møte i skolemiljøutvalget

Tirsdag 22.november møttes skolemiljøutvalget. Her tas elevene sitt læringsmiljø opp til vurdering. I møte er kommunen, foreldrene, ansatte og elevene representert.

Referat fra møte. PDF document ODT document

Foreldreundersøkelsen_150x132

Foreldreundersøkelsen

I uke 42 gjennomfører vi foreldreundersøkelsen. Det er obligatorisk for foresatte å svare på denne. Se rundskriv som sendes til heimene i uke 42.

Lenke for å svare på undersøkelsen.

FAU

Referat fra møte i FAU 15.september

FAU ved skolen hadde første møte 15.september. De var opptatt av uteområde, svømming og foreldreskole. Referat fra møte.

Undervisning

Ny rytme i skoledagen

Vi forsøker i år å legge om rytmen i skoledagen. Vi spiser tidligere, har mere sammenhengende friminutt alle samtidig og slutter litt senere tirsdag, onsdag og torsdag. Hensikten er å få en mer fast rytme i dagen og kortere undervisningsøkter.

08.00 - 08.15 Dørene åpnes, mulig å være på klasserommet 15 min
08.15 - 09.45 Undervisningsøkt 90 min
09.45 - 10.10 Friminutt 25 min
10.10 - 10.30 Mat 20 min
10.30 - 12.00 Undervisningsøkt 90 min
12.00 - 12.30 Friminutt 30 min
12.30 - 13.15
(12.30 - 14.00)
Undervisningsøkt tirsdag, onsdag og torsdag
(Undervisningsøkt mandag og fredag)
45 min
(90 min)

 

32 Andreas Hellan_150x113

Kjørerute og tider - skoleskyss 2016-17

Skoleskyssen i år besørges som vanlig av Hellan taxi. Se tider og kjørerute.

Sandvollan skole

Sandvollan skole

Sandvollan skole er en 1 - 7 barneskole hvor det går omtrent 100 elever. Ved skolen er det en skolefritidsordning som ca. 30 barn på småtrinnet benytter seg av. 

 

Gå til skolen_150x103

Gå til skolen - trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er tema først skoleuka. Trafikkbildet kan være uoversiktlig for elevene, vi voksne må være med å ta hensyn. Vi oppfordrer elevene til å gå til skolen. Det har mange positive sider ved seg.

Gå til skolen - trafikksikkerhet PDF document ODT document