A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kartbilde

Røra fabrikker - Høring om utsatt frist for å oppfylle krav i utslippstillatelse

Røra fabrikker søker om utsatt frist til 1.9.25 med å oppfylle krav i gjeldende utslippstillatelse. Dette innebærer ca. 2 ½ års utsettelse med å oppfylle utslippskrav i tillatelse av 2021. Høringsfrist 25.8.22.

Spredt avløp

Vedtatt forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg (spredt avløp)

Kommunestyret vedtok lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg 13.12.2021. Formålet med forskriften er å

sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling, kontroll og tilsyn med private avløpsanlegg / spredt avløp.

Pressemelding om hjelp til ukrainske flyktninger i Inderøy, 16.03.2022

Vi forbereder oss på å ta imot ukrainske flyktninger.

Salberg steinuttak

Kunngjøring vedtatt detaljplan for Salberg steinuttak

Detaljplan for Salberg steinuutak – sak 5/22

Hensikten med reguleringen/omreguleringen er å tilrettelegge for videre drift i Salberg steinuttak.

Pressemelding om flytting av leikeapparat ved Mosvik skole

Her kan du lese en pressemelding om flytting av leikeapparat fra Mosvik skole, 26.01.2022