error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Årsberetninger og årsrapporter

Årsrapporten er bygget opp i to deler.
Første del omhandler den formelle beretning som rådmannen etter kommunelovens bestemmelser skal avgis innen frist 31.03. Denne skal foreligge til behandling samtidig med årsregnskapet.

Andre del beskriver nærmere resultatutviklingen på de ulike tjeneste- eller virksomhetsområdene. Denne beskrivelsen bygger på virksomhetsplaner og årsrapporter fra enhetsledere til rådmann.

Her finner du dokumentene:

2015

2016

2017

2018  NYHET! Rapporten for 2018 er også webpublisert, den finner du her.

2019

2020 - web versjon

Skjema