error_outline
20. januar kl. 08:35

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
framsideårsplan[1]

Årsplan for 2020/2021

Årsplan for inneværende barnehageår finner du her.

Som vedlegg til årsplan har vi en progresjonsplan. Der beskrives arbeidet vårt med fagområdene avdelingsvis. Denne finner du her.

Årsplanen godkjennes av SU hver høst. Vi starter utarbeidingen av den ved oppstart av hvert barnehageår, da vi legger vekt på å bli kjent med barnegruppene før vi velger årets tema.

Årsplan 2019-2020

Årsplan 2019 - 2020

Årsplan for Sandvollan barnehage 2019 - 2020 kan du lese her

Årsplan 2018-2019 sandvollan bilde

Årsplan 2018-2019

Årsplan for 2018-2019 finner du her.

Årsplan 2018-2021

Sandvollan barnehages 3 åring årsplan kan du lese her