A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Fredagsøyeblikk AKSET mars 17

«VI FØLELSE» på AKSET

Fredagsøyeblikket

Hver fredag deler vi på AKSET noe av det vi holder på med fra scenen i kantina. Det kan være av all mulig fremføring, prosjekter, sang, skuespill, høytlesing, reklame for forestillinger osv. Det er ikke tenkt som en ferdig bearbeida forestilling, men som et øyeblikk som vi deler i AKSET-hverdagen. Innslaget er i år fredager kl. 11.40–11.50. Hvem som har ansvar for innslag rullerer etter en oppsatt plan:


Oppdatert: 18.02.2020
AKSET inngang

Følg AKSETs julekalender!


Oppdatert: 24.12.2019
Sakshaug gamle kirke

Sakshaug gamle kirke 835 år

Barnas taoverkirkedag

Fredag 27. september tok elever fra AKSET over Sakshaug gamle kirke, for å markere kirkas 835-årsjubileum. Elevene hadde forberedt historiske tablår, kunstutstilling og konsert.


Oppdatert: 03.10.2019
ORDSKY 19

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Estetiske læringsformer i møte med Fagfornyelsen

Årets fagnettverkssamlinger i AKSET er viet arbeid med ny overordna del i læreplanen. Her har vi en unik mulighet til å se det 13-årige skoleløpet i sammenheng med kulturfeltet. Skoleåret 2019-20 vil fagmiljø på kultur og skoler i AKSET arbeide sammen om læreplanforståelse, verdigrunnlag og tverrfaglig arbeid  i samarbeid med Nord universitet.


Oppdatert: 25.09.2019
BlimeDans 1

AKSET danset BlimE!-dansen

Fredag 6. september danset elever fra Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående skole BlimE!-dansen sammen i amfiet ved skolen. Elevrådsrepresentanter fra barneskolen holdt en flott apell, og elever fra valgfag sal og scene på ungdomsskolen instruerte dansen.


Oppdatert: 27.09.2019

Film fra åpning av AKSET


Oppdatert: 22.10.2019
20190115_083255

Var vrimmel

I ukene 2 og 3, 6 og 7 har AKSET besøk av dansegruppa Landing. Besøket er et ledd i et samarbeid med Dans i Trøndelag og prosjektet Var vrimmel. Tema er medborgerskap, og stikkordet er kroppsspråk!


Oppdatert: 22.01.2019
Såstriper avduking

Avduking av "Såstriper"

Mandag 24. september ble installasjonen "Såstriper" av Pekka Stokke avduka, ved hovedinngangen til AKSET.


Oppdatert: 25.06.2019
Fredagsøyeblikk 14

Bilde fra dagens fredagsøyeblikk

Fredagsøyeblikk!

Miljøarbeider Torstein og andre elever og ansatte fikk i dag danset linedance i fredagsøyeblikket. Dyktige instruktører på scenen var elevene fra valgfaggruppe sal og scene på 9. trinn.


Oppdatert: 25.06.2019
AKSET

Planverk om AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunns strategiske plan for 2018-2023 ble politisk behandlet i Hovedutvalg FOLK og kommunestyret i juni 2018.

Plan for involvering av grendeskoler i AKSET kultur- og skolesamfunn er utarbeidet av prosjektleder for AKSET i samarbeid med rektorgruppen i Inderøyskolen. Les mer om planene her: 


Oppdatert: 27.06.2018