error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
BETONGPARK_BORGEBOWL_2016

Aksjonsuke innsamling til skatebowl

SKATE BOWL PÅ AKSET KULTUR OG SKOLESAMFUNN

I løpet av høsten 2016 er det planlagt byggestart av en Skate Bowl ved AKSET kultur og skolesamfunn. Området står klart, og finansiering er i gang! Her er det FAU ved Sakshaug barneskole og FAU ved Inderøy ungdomsskole som samarbeider om et aktivt uteområde ved AKSET.

En aksjonsgruppe med FAU og elevrådet står bak «Aksjonsuka for Skate Bowl». Aksjonsuka starter i uke 40. I tillegg til elevrådet og leder av FAU, er også FAU-medlemmene Siri Strand og Bente Stokke med i aksjonsgruppa.

Hver klasse ved Inderøy ungdomsskole har tatt utfordringen til å samle inn penger. Innsamlingen vil foregå ved vaffelsalg, flaskeinnsamling, elevkvelder og loddsalg.

Aksjonsgruppa og elevrådet håper at innbyggerne i Inderøy kommune støtter opp om innsamlingen og gir en skjerv om de treffer ungdomsskoleelever som bringer frem budskapet om en Skate Bowl i uke 40.

Skjema