error_outline
21. januar kl. 15:23

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Folkehelsearbeid

Aktivitetsstøtte - Folkehelsearbeid

Kommunestyret i Inderøy vedtok i juni 2014 en ny kommunedelplan; Folkehelseplan for Inderøy kommune 2014-2025. Målet med planen er blant annet å skape en bredere forståelse i befolkningen for betydningen av ivaretakelse av egen helse.

Folkehelsearbeid er med andre ord et prioritert område for kommunen.

Det er avsatt kr. 100.000 til aktivitetsstøtte til lag, foreninger og/eller privatpersoner som vil stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Følgende kriterier er gjeldende ved tildeling av aktivitetsstøtte etter skriftlig søknad fra lag, foreninger og/eller privatpersoner i Inderøy kommune:

1. Det gis tilskudd på kr. 10.000 til enkelttiltak som stimulerer til økt fysisk aktivitet.

2. Søknader om støtte som berører barn, unge og personer med psykiske plager prioriteres.

3. Det gis ikke støtte til anlegg.

4. Søknaden skal inneholde et enkelt budsjett med plan som angir hvordan midlene er tenkt brukt

– hvilken gruppe de er rettet mot, hvem som er ansvarlig og tidsperiode.

5. Søker(e) forplikter seg til å levere en enkel rapport etter at tidsperioden er over.


Søknaden sendes Inderøy kommune og merkes «Søknad om aktivitetsstøtte».

Frist for søknad er 1.november 2014.

Skjema