error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ordfører Ida Stuberg takker alle deltakende

Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter offisielt åpent

I dag, 17. september, ble Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter (MOAS) offisielt åpnet av ordfører Ida Stuberg. Enhetsleder Jorid Melhus og helse og omsorgsleder Per Arne Ols...

Inderøy har to nye bygg som trenger gode navn – Gi oss ditt bidrag!

Vi har mottatt et ønske om å få utsatt fristen for navneforslag. Dette er blant annet for å gi elever og barn bedre mulighet til å ha en god prosess, på skole og i barnehage, ...
Kulturprisen 2021

Kulturprisen 2021

Kirkemusikerne i Inderøy, Siv Anette Lorentzen, Silje Vang Pedersen og Bjørn Bratsberg, er tildelt Inderøy kommunes kulturpris 2021. Prisen ble det ut under åpninga av visefes...

Status drikkevatn - vedlikehold renseanlegg– varsel om spyling av ledningsnettet

Oppgradering av styringssystem og fornying av vannbehandlingsanlegget ved Røflovatnet har gått som forutsatt.
Ann Kristin S

Ny rektor ved Røra skole

Det var mange godt kvalifiserte søkere på de ledige rektorstillingene i Inderøy, og prosessen med å tilsette ny rektor ved Røra skole har vært grundig og god.  Nå er det klart...
Kirsti Wallum Alstad

Ny rektor ved Sandvollan skole

Det var mange godt kvalifiserte søkere på de ledige rektorstillingene i Inderøy, og etter en god og grundig prosess er det nå klart at ny rektor ved Sandvollan skole er Kirsti...
Kulturminneprisen 2021

Kulturminneprisen 2021

Sigrid Haavik og Liv Skogset Værdal er tildelt Inderøy kommunes kulturminnepris 2021. Prisen ble delt ut i kommunestyremøtet 6. september, med diplom laget av Inger Lillesand,...
Valg

Stortingsvalg 2021 - isolasjon/karantene

Velgere som ikke kan avgi stemme i valglokale grunnet isolasjon eller karantene pga. covid-19, kan få stemme etter søknad til valgstyret.

Korornamidler - lokale virksomheter som er særlig rammet av smittevernstiltak

Inderøy kommune har fått tildelt 391.000 kr til fordeling til virksomheter i Inderøy kommune. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene i bedre stand til å avhjelpe sit...

Vedtatt forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Kommunestyret vedtok lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall 14.06.2021. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som f...