error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Ansatte

Her er det en oversikt over epostadresser til alle ansatte ved skolen.

Navn/Funksjon

E-post

Torhild Buran Rektor/enhetsleder

torhild.buran@inderoy.kommune.no

Leif Morten Heggli Inspektør/timelærer

leif.morten.heggli@inderoy.kommune.no

Berit Aftret   Sekretær

berit.aftret@inderoy.kommune.no

Grete Elnan
Kontaktlærer 1. trinn

grete.elnan@inderoy.kommune.no

Hanne Hollås Aas Kontaktlærer 1. trinn

hanne.hollas.aas@inderoy.kommune.no

Hilde Haavik Dretvik Kontaktlærer 2. trinn

Hilde.dretvik@inderoy.kommune.no

Janne Vang Kontaktlærer 2. trinn

Solfrid Reitan
Kontaktlærer 3. trinn

solfrid.reitan@inderoy.kommune.no

Kari Fjerstad
Kontaktlærer 3. trinn

kari.fjerstad@inderoy.kommune.no

Heidi Herstad 
Kontaktlærer 4. trinn

heidi.herstad@inderoy.kommune.no

Christina Tuset
Kontaktlærer 4. trinn

christina.tuset@inderoy.kommune.no

Gjertrud Strand
Kontaktlærer 5. trinn

gjertrud.salberg.strand@inderoy.kommune.no

Camilla G. Ekker Kontaktlærer 5. trinn


Camilla.grindvik@inderoy.kommune.no

Britt Oddny Helgerud
Kontaktlærer 6A

Britt.Oddny.Helgerud@inderoy.kommune.no

Kristin Lie Slapgaard
Kontaktlærer 6B

Kristin.Lie.Slapgaard@inderoy.kommune.no

Gry Gullbrekken
Kontaktlærer 7. trinn

gry.gullbrekken@inderoy.kommune.no

Kristofer Aune
Kontaktlærer 7. trinn

kristofer.aune@inderoy.kommune.no

 

 

Anne Siri Wester Timelærer

anne.siri.wester@inderoy.kommune.no

Katrin Bang
Timelærer

katrin.bang@inderoy.kommune.no

Ingunn Ydse Larsen
Timelærer

Ingunn.Ydse.Larsen@inderoy.kommune.no

Allan Lønvik
Timelærer

Allan.Lonvik@inderoy.kommune.no

Greta M. Solberg
Timelærer

gretha.mikkelsen.solberg@inderoy.kommune.no

Mona Melhus
Timelærer

Mona.Melhus@inderoy.kommune.no

Renate Roel   Timelærere

Siri S. Jøraas
Lærer, permisjon

siri.sjaastad.joraas@inderoy.kommune.no

Magne Westrum Timelærer

magne.vestrum@inderoy.kommune.no

Anna Rennemo
Timelærer

Anna.Rennemo@inderoy.kommune.no

Kjellrun Å. Kleven
Timelærer

Kjellrun.Asgard.Kleven@inderoy.kommune.no

Bente Bromstad   Sfo-leder/timelærer

bente.bromstad2@inderoy.kommune.no

Frode Voll
Assistent

frode.voll@inderoy.kommune.no

May-Liss Gundersen
Fagarbeider

may-liss.gundersen@inderoy.kommune.no

Ida Dalum
Fagarbeider

ida.elisabeth.dalum@inderoy.kommune.no

Mari Sjømæling
Fagarbeider

mari.alstad.sjomaeling@inderoy.kommune.no

Knut Barli
Fagarbeider

knut.barli@inderoy.kommune.no

June Nyeng  
Fagarbeider

june.nyeng@inderoy.kommune.no

Trond Kristoffersen Vaktmester

trond@inderoy.kulturhus.no 

Rut Grande Rengjøringspersonell

rut.grande@inderoy.kommune.no

Kirsti Ålberg Haug Skolehelsesøster

Kirsti.Alberg.Haug@inderoy.kommune.no

 

Skjema