error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Arnt Oldus Slipers legat

Utlysing av midler

 

Legatets formål:
Midlene skal gå til en stiftelse for Ytre Åsbygda, tidligere Sliper skolekrets. Bidrag fra stiftelsen kan ytes til grendehus, fritidsaktiviteter, husflid, brukskunst og kunst, helsefremmende tiltak, tiltak for barn og gamle, kurser til fremme av økologisk jord- og hagebruk og i noen grad til igangsetting av ny næringsvirksomhet.

Søknad sendes:
Inderøy kommune
Styret for Arnt Oldus Slipers legat
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

E-post til postmottak@inderoy.kommune.no

Søknadsfrist: 1. mai 2016

Legatstyret

Skjema