Såstriper avduking

Avduking av "Såstriper"

Mandag 24. september ble installasjonen "Såstriper" av Pekka Stokke avduka, ved hovedinngangen til AKSET.

Såstriper er inspirert av åkerlansdskapet og Pekka sine egne barndomsminner. Han vokste opp på gård her i Inderøy, og fortalte i sin tale om hvordan gårdsungene for rundt og sjekka såstriper på nabogårdene. Ordfører Ida Stuberg har sans for kunstverkets kobling til landbruket, og sa i sin tale at det er lang tradisjon for tett kobling mellom landbruk og kultur i Inderøy. Leder for hovedutvalg for utdanning i Trøndelag, Hanne Moe Bjørnbet, framholdt i sin tale at hun har tro på koblinga mellom kultur og utdanning i AKSET. Hun stod for den offisielle åpninga av kunstverket.

Pekka forteller at produksjonen av installasjonen ikke har gått helt som planlagt, og belysning må løses på nytt. Det vil bli en kveldsmarkering for alle når alt er helt ferdig.
 

PROGRAM 24. SEPTEMBER kl. 11.45-12.10 VED HOVEDINNGANGEN TIL AKSET
- AKSET-sangen med elever i AKSET
- Velkommen v/ leder for Inderøy kulturhus, Baard Aarnes
- Appell v/ kunsteren, Pekka Stokke
- Historien bak kunstverket v/ ordfører Ida StubergSåstrip
- Avdukingsseremoni v/ leder for hovedutvalg for utdanning i Trøndelag, Hanne Moe Bjørnbet
- Kulturelt innslag: "Aks av gull" v/ Inderøy videregående skole 

Skjema