error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Avløp

  • Planlegging, utbygging og løpende vedlikehold av ledningsnett og pumpestasjoner.
  • Drift av renseanlegg og løpende kontroll av utslipp.

Virksomheten omfatter planlegging, utbygging drift vedlikehold av kommunens avløpssystem med tilhørende renseanleggog pumpestasjoner. Den omfatter også forvaltning av abonnementsregister, kartgrunnlag osv samt saksbehandling iht relevante lover og forskrifter.

Avløpssystemet består av ca 81km ledningsnett, anslagsvis 1500 kummer, 20 pumpestasjoner, 8 større slamavskillere utenom renseanlegg, 5 større renseanlegg og 62 mindre renseanlegg. Årlig distribueres og renses ca.500 mill liter avløp som til enhver tid skal tilfredsstille definerte utslippskrav. Dette dokumenteres gjennom omfattende interne og eksterne analyser av vannprøver.

Kommunen har følgende renseanlegg:
  • Røra bygd for 7500 personer (inkl. næringsmiddelavløp) biologisk (KMT)
  • Straumen bygd for 2800 personer ( inkl. Næringsmiddelavløp) silanalegg
  • Skjelvågen bygd for ca. 850 personer biologisk (biorotor)
  • Gran bygd for ca.50 personer biologisk (biorotor)
  • Vuddu bygd. for ca.25 personer biologisk (biorotor)
  • Minirenseanlegg 1-3 hus -60 stk biologisk (biorotor) og 2 stk infiltrasjonsanlegg

Skjema