error_outline
25. januar kl. 15:27

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Avtale bydebok. Foto: Anne Sofie Andaas Elgseter

Avtale om bygdebok signert

Fredag 23. mai signerte Inderøy museums- og historielag og Høgskolen i Nord-Trøndelag en avtale om et forskningsoppdrag som skal resultere i en bygdebok om Mosvik og Inderøys historie fra 1800 og fram til i dag. Dette er første gang det inngås avtale om denne typen oppdrag mellom HiNT og en privat aktør i Nord-Trøndelag. 

Vi ser en stor fordel med å knytte oss til et profesjonelt system når vi skal skrive kommunehistorien vår, sier Åshild Vang, styreleder for museums- og historielaget. Videre florerer honnørordene om hvor positiv dette samarbeidet det er, og museums- og historielaget har store forventninger til resultatet. De tar sikte på å skape stort engasjement og eierskap i kommunen for det som skal skje framover. Rådmann Jon Arve Hollekim slutter seg til de rosende ordene og påpeker at dette er en stor satsning for Inderøy kommune, når en forsker skal tilsettes ved høgskolen for fire årsverk.

 

Lærerutdanninga ved høgskolen ser med glede på at historielaget har tatt initiativet til å få skrevet Inderøy kommunes historie. Det faller naturlig inn under høgskolens ansvarsområde som kunnskapsinstitusjon i fylket. Et slikt prosjekt vil bidra til å skaffe kunnskap om Nord-Trøndelag som samfunn generelt og Inderøy som kommune spesielt. Det er viktig for å skaffe forståelse av den nære forhistoria i den regionen vi bor i, sier professor Hilde Gunn Slottemo, som er faglig leder for forskningsprosjektet.

 

Fordelene med et slikt samarbeid, er mange. Blant annet vil historikeren som ansettes ha et fagmiljø rundt seg i sitt daglige virke. For høgskolen er det en fordel å kunne knytte undervisningsoppgaver opp mot pågående forskningsprosjekter. Også for Inderøy som kommune og lokalsamfunn er dette en fordel. Det sikrer at framtidige lærere har kunnskap om regionens historie, i dette tilfelle Inderøys fortid. Mosvik og Inderøy historielag, Inderøy kommune og høgskolen har dermed en felles interesse av at det skapes et godt faglig produkt som gir forskningsbasert kunnskap om denne delen av regionens historie.

 

Skjema