Bakgrunn

Det var Mosvik kommune som tok initiativ til samarbeid og mulig kommunesammenslåing med Inderøy høsten 2009. De første henvendelsene ble meget positivt mottatt av Inderøy, og dette førte etterhvert fram til felles kommunestyremøtevedak 14.juni 2010 om sammenslåing av kommunene fra 1.januar 2012.

Under fanen Bakgrunn vil du finne informasjon om bakgrunnen og prosessen fram til vedtaket ble fattet, samt nyttige rapporter og linker til sider som omhandler kommunesammenslåing.