error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
barn og voksen

BAPP

BAPP Kurs for barn av foreldre med psykiske og/eller rusproblemer. Påmelding til helsestasjonen. Et gruppetilbud for barn mellom ca. 8 og 12 år,og ungdomsgruppe for ungdom i alderen 13-16 år. Gruppen møtes til 8 gruppesamlinger, foreldre møter til 2 gruppesamlinger - 1,5 time hver gang

http://www.ntnu.no/rkbu/bapp

http://www.rus-midt.no/no/Startside-2011/Pasient/Klinikker/Kompetansesenter-rus-Midt-Norge/Tidlig-intervensjon/BAPP/

Skjema