Barnehage

Ny portal for oppvekst 

 
15. november 2020 tok Inderøy kommune i bruk et nytt fullelektronisk opptakssystem.  
Dette innebærer at dersom du som foresatt skal søke om barnehageplass/overflytting, så skal dette gjøres på søknadsportalen for barnehage og SFO.

Videre vil all aktivitet rundt plasseringer i barnehage, dvs. søknad om endret type plass, samt oppsigelse av plass, foregår elektronisk i søknadsportalen. 

I søknadsportalen vil du også ha tilgang til «Min side». Det er viktig at du logger deg inn og kontrollerer, eventuelt endrer adresse, mobilnummer, e-postadresse, m.m.  
 
Du må logge inn for å si opp plassen, søke om endret type plass, eller for å gjøre endringer på opplysninger om barnet eller deg. Innlogging skjer ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/ 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Margrete Neergård Jensen 92212412

 

Skjema