A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Annonse barnehageopptak 2022

Barnehageopptak 2022

Vi ønsker alle nye barnehagebarn velkommen til nytt barnehageår fra høsten 2022.
Søknadsfristen for å søke barnehageplass er 1. mars. 

 

TIL SØKANDSPORTALEN

 

I søknadsportalen for barnehage og SFO kan du:

 • søke plass i barnehage eller SFO
 • søke endring av oppholdstid
 • søke overflytting av barnehageplass
 • oppsigelse av plass

 

Hovedopptaket til barnehager gjelder for private og kommunale barnehager i Inderøy kommune.

Nytt av året er at Utøy og Lyngstad barnehage flytter sammen i nytt oppvekstsenter i vest. De som har plass i Utøy eller Lyngstad barnehage i dag trenger ikke å søke på nytt så lenge de ønsker plass i den nye barnehagen, ønsker man plass i en annen barnehage må man søke overflytting i hovedopptak. 

Markvoll familiebarnehage avvikler driften fra 31.07.2022. De som har plass I Markvoll familiebarnehage blir automatisk plassert i Sandvollan barnehage, ønsker man plass i en annen barnehage må man søke overflytting i hovedopptak. 

 

Tildeling av plass

 • Kommunen har ett samordnet hovedopptak, og tildeler ledige plasser i samarbeid med de private barnehagene.
 • Vi tilstreber å innfri foreldrenes ønsker og behov om barnehageplass. Det er ikke alltid mulig der etterspørselen er større enn tilbudet av plasser. Derfor kan du/dere få tildelt plass i nærliggende barnehager.
 • Tildeling av plass sendes som elektronisk post eller som brev til de som ikke har elektronisk postkasse. Dere som får tilbud om plass, må svare elektronisk innen fristen. ​
 • Vi kan ikke svare på hvorvidt det er håp om å få plass eller hvor lang tid det vil ta før det blir ledige plasser, da dette er avhengig av oppsigelser.
 • Utover hovedopptaket har kommunen supplerende opptak gjennom hele året ved ledig kapasitet.
 • Vi anbefaler å lese barnehagens vedtekter før du søker. Der finner du informasjon om blant annet sommerstengt barnehage, oppsigelse og åpningstider.

 

Rett til barnehageplass

 • Det er kun i hovedopptaket at barn med lovfestet rett til plass er garantert tilbud. Den lovfestede retten gjelder når det er søkt innen fristen, og barnet fyller (minimum) ett år senest 30.november inneværende år. Barn som er født i september, oktober og november har rett på plass fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Søknader for barn som ønsker oppstart etter 1. desember, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket, kun i løpende opptak gjennom året.
 • Søknadsfristen er endelig, og etter denne datoen er det ikke mulig å endre søknaden.
 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut når opptaksprosessen er ferdig, senest innen midten av april.
 • Søknader som er sendt inn etter 1.mars blir ikke behandlet før hovedopptaket er avsluttet. Disse vil bli behandlet i det løpende opptaket.

 

Tilbud om plass 

Vi sender ut tilbud om plass som elektronisk post eller som brev til de som ikke har elektronisk postkasse. Logg inn i søknadsportalen for å svare på tilbudet. Frist for å svare er 10 dager.

 

Takke ja, nei eller stå på venteliste

 • Du kan takke ja til plassen du har fått, og fortsatt stå på venteliste. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. Barnehageplassen avsluttes automatisk 31. juli i året barnet starter på skolen.

 

Avtal en oppstartdato med barnehagen

 • Barnehagen du har takket ja til kontakter deg, du får da et forslag til en dato når barnet ditt skal begynne i barnehagen, informasjon om hvordan de første dagene foregår og andre praktiske beskjeder. Oppstart i barnehagene er vanligvis i løpet av den måneden dere har fått tildelt plass, etter nærmere avtale med barnehagestyrer.

 

Prioritert opptak

 • Prioritet ved opptak etter barnehagelovens §18:
  Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (gjelder omsorgsovertakelse og/eller barnehageplass som frivillig hjelpetiltak i familien)

Dokumentasjon sendes til: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

 

Søknad om endring av plasstype og bytte av barnehage

 • Ønsker man å endre oppholdstid eller søke overflytting til annen barenhage må det søkes elektronisk via søknadsportalen, innen 1. mars hvert år for å bli vurdert i hovedopptaket. Det kan også søkes utenom hovedopptak. Søknadene vil da bli vurdert fortløpende, avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage.

 

Klagerett ved hovedopptak

 • Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.
 • Klagen skal være skriftlig og sendes Inderøy kommune. Vi vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §18 er tilbudt plass.
 • Dersom vi ikke gir klager medhold, skal vi sende klagen til klageinstansen.

 

Redusert foreldrebetaling 

Husholdinger som betaler mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. Les mer her

 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Margrete Neergård Jensen, 92212412

 

Les mer om barnehageopptak, vedtekter, søknadsportalen, betalingssatser og redusert foreldrebetaling mm. her

Skjema