error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Behov for støttekontakter

Stort behov for godt voksne støttekontakter
Vi har stabilt behov for støttekontakter, sier tjenesteleder bistand funksjonshemmede Anne-Beth Hallstrøm.
Anne-Beth_228x300.jpg
Det annonserer nå etter flere som ønsker jobben.
Vi har flere yngre studenter/elver som ønsker å være støttekontakter, og det er kjempebra, men vi ønsker oss flere voksne, gjerne pensjonister. Ofte når det er snakk om en voksen bruker, ønsker vedkommende seg noen som er litt på egen alder.
Det handler om å møte hverandre på lik fot.
 
Et medmenneske
En støttekontakt er en person som får betalt av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. Brukeren kan være en person med funksjonsvansker knyttet til for eksempel psykiatri eller fysiske nedsettelser.
Hvem passer til å være støttekontakt?
Alle mulige mennesker. Ofte handler det om å bli med på en type aktivitet som man blir enige om seg i mellom. Det handler om å være en venn og en støtte for et annet menneske og støttekontakten skal bidra til at brukeren kan utvide sitt sosiale nettverk.
 
Trenger flere menn
Inderøy kommune har en relativt stabil gruppe støttekontakter. De siste årene har etterspørselen etter støttekontakter økt og det vurderes også om noen brukere kan få gruppeaktiviteter som passer for dem. Likevel er det mange brukere som ikke kan delta i grupper, og særlig for dem er tilbudet om støttekontakt viktig.
Kvinnelige støttekontakter er overrepresentert så vi ser gjerne at flere menn tar på seg oppgaven.
 
En støttekontakt jobber som oftest tre timer i uka, det kan gjerne utgjøre én kveld. Lønna ligger på omtrent 115 kroner i timen.
 
Er du interessert - ta gjerne kontakt med Anne-Beth Hallstrøm på tlf 74 12 45 16 eller tildelingskontoret ved Eirin Thorsen Lian tlf 74 12 43 54. De kan fortelle mer om ordningen.
Tips en venn  Skriv ut