A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Brosjyre beredskapsteam mot mobbing

Beredskapsteam mot mobbing

Beredskapsteam mot mobbing er et kommunalt team som skal gi bistand i komplekse og alvorlige mobbesaker som involverer barn og unge. En brosjyre med informasjon om teamet finner du her

Skjema