Bestillingstransport i Inderøy

Logo bestillingstransport

Nord Trøndelag fylkeskommune utvider sitt transporttilbud i Inderøy.

Nord Trøndelag Fylkeskommune er ansvarlig for å planlegge og tilrettelegge den lokale og regionale transporttjenesten og skal sikre alle et hensiktsmessig transporttilbud innen rutetransport, skoleskyss og transport for funksjonshemmede.

Fylkeskommunen har i samarbeid med Inderøy kommune utarbeidet nye transportløsninger som vil styrke det totale transporttilbudet i Inderøy. Inderøy vil med det bli innlemmet i ordningen med Bestillingstransport.

Bestillingstransport er kollektivtransport hvor kunden melder inn til et bestillingspunkt (telefon 07417) at man ønsker å benytte seg av et kollektivtilbud.

Bestillingstransport inndeles i to transporttyper;

Tilbringertransport; En tjeneste hvor kunden kan bli transportert til andre kollektivruter til og fra hjemmet eller buss/tog holdeplass.

Service transport; Ruter som går til faste punkter med fast avgangstid med bestemt hensikt, for eksempel handleturer

Bestillingstransport er etterspørselstyrt ved at den reisende bestiller transport innen en gitt frist før avreise og det betales det samme som en bussbillett.

Fylkeskommunen har også ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede. (TT – kort) Fylkeskommunen har i samarbeid med brukerorganisasjoner utarbeidet tildelingskriterier for tildeling av TT – kort, som den enkelte kommune må følge.

Alle husstander i Inderøy vil få tilsendt informasjon om transporttjenesten. Det kan også tas kontakt med Inderøy sitt servicekontor.

Samlet sett vil utvidelsen være et bidrag til å etablere et godt kollektivtilbud for unge og eldre i Inderøy.

Klikk her for å se detaljer om ordningen

2014-03-06 Nina Markhus
Tips en venn  Skriv ut