error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Betalingssatser i barnehage og SFO 2014

Betalingssatser i barnehage og SFO og gjeldende søskenmodersjon i barnehage og rabatter i SFO

 

BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN

 

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGE fra 01.01. 2014

 

 

1.

Oppholdstid i hele dager - kan sees over en 2-ukers periode

 

100 %

pr. mnd.

2405

 

90 %

pr. mnd.

2165

 

80 %

pr. mnd.

1925

 

70 %

pr. mnd.

1685

 

60 %

pr. mnd.

1445

 

50 %

pr. mnd.

1205

 

40 %

pr. mnd.

  965

 

 

2. Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn og 50 % for øvrige barn, etter sentrale forskrifter.

 

 

 

 

 

3.

Kjøp av enkeltdager

pr. dag

190

 

4.

Kostpenger 5 dager

pr. mnd.

200

 

5.                                    Åpen

bhg

             Gratis

 

 

BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN fra 01.08.2014

 

 

 

 

1.

Inntil 12 timer pr. uke . Kr: 1400

 

 

13 timer eller mer pr.uke Kr: 2080                                                        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ekstra oppholdstid, begrenset til 10 dager pr. år pr. barn 42 kr/t

 

 

 

 

Pr.dag Kr:320

 

 

 

                               

 

 

  1. Kommunestyret har i møte 15.12.2010 sak nr: 56/10, vedtatt følgende;

 

Når familier har barn i både barnehager og sfo, gis følgende rabatter i sfo-tilbudet: 1 barn i barnehage:

  • 10 % rabatt for første barn i sfo
  • 35 % rabatt for øvrige søsken

2 eller flere barn i barnehage:

  • 35 % rabatt for søsken i sfo

 

  1. Når familier har barn bare i sfo, gis følgende rabatt i sfo-tilbudet:
  • 10 % for barn nummer 2
  • 35 % for øvrige søsken

 

  1. Inntektsbortfallet på kr 110 000,- innarbeides i budsjett 2011

 

  1. Ordningen trer i kraft fra 01.01.2011                                   

 

Skjema