error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg j 0433131  slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide.

Økonomisk rådgivning er hjemlet i

  • Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen
  • § 17 Råd og veiledning
  • Rundskriv hovednummer 35 - lov om sosiale tjenester i NAV, kapittel 4

Hensikten med økonomisk rådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomske problemer. Ved Inderøy NAV-kontor er denne tjenesten en del av kontorets tjenestetilbud.

Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksenpel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.

Hvem kan få økonomisk rådgivning?

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du

  • opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressureser i forhold til å dekke nødvengige behov
  • får vanskeligheter med å betale regninger
  • får problemer med å betale tilbake gjelden din

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp)

Les mer om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning på http://www.nav.no/87499.cms tips og råd når økonomien svikter.

 

Økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp.

Har du økonomiske problemer? Ring 800GJELD (800 45353) – økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp. Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer så rakst som mulig, før de blir for store. Økonomirådstelefonen kan hjelpe deg å finne en løsning.

Skjema