error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp kan ytes til personer som ikke er i stand til å sørge for livsopphold, eller i særlige tilfeller trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Stønaden tar sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen.

For at det skal foreligge rett til økonomisk sosialhjelp må den enkelte ha utnyttet fullt ut alle reelle muligheter til å forsørge seg selv ved arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldenede trygderettigheter eller andre økonomiske rettigheter.

Alle som bor i Norge skal ha et forsvarlig livsopphold.

Økonomisk sosialhjelp skal:
- fremme økonomisk og sosial trygghet
- bedre levevilkårene for vanskeligstilte
- bidra til økt likeverd og likestilling
- forebygge sosiale problemer
- bidre til at den enkelte for mulighet til å leve og bo selvstendig
- bidra til at den enkelte har en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre

Ved søknad om økonomisk sosialhjelp:
søknad om økonomisk sosialhjelp kan fremsettes skriftlig eller muntlig. Ta kontakt med Inderøy NAV-kontor for søknadsskjema og informasjon om dokumentasjon som må vedlegges søknaden.

Les mer om økonomisk sosialhjelp på NAV sine hjemmesider.

Skjema