13 prosjektgrupper er opprettet - gjennomføringsfasen er i gang

Den administrative delen av kommunesammenslåingen er nå endret. Arbeidet startet med registrering av status og utfordringer i 6 arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene sluttførte sitt arbeid med prioritering og planlegging av de viktigste utfordringene i starten av november.

Der det nå opprettet 13 prosjektgrupper som skal stå for gjennomføringen av kommunesammenslåingen. Det er utpekt ledere for hver prosjektgruppe samt mandat og rammebudsjett. Prosjektgruppelederne rapporterer til prosjektleder/prosjektmedarbeider. Slik ser det nye organisasjonskartet ut.