error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Den kulturelle skolesekken

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001 og har etter hvert blitt utvidet til å gjelde de videregående skolene i tillegg til grunnskolene.

Elevene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv. 

Målgruppe

Det vil si at alle elever fra 6 – 19 år nå er en del av ordningen, uavhengig av hvilken bakgrunn eller skole eleven går på. Inderøy kommune sitt tilbud går til alle grunnskoleelever i Inderøy.

Partnere

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger de overordnede føringene. Tiltaket finansieres i hovedsak av spillemidler. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen. I tillegg bidrar fylkeskommunen, kommunen og kulturinstitusjoner. Midler til regionale og lokale tiltak forvaltes av fylkeskommunen. Inderøy kommune har gjennom samarbeidsavtale med fylkeskommunen ansvar for det lokale tilbudet og legger eget program sammen med et lokalt sammensatt kulturforum hvor alle skolene er representert i tillegg til personer fra det lokale kulturlivet.

aaa

Merknader

Informasjon om aktuelle tilbud sendes:
Inderøy kommune
Servicetorget
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

eller

postmottak@inderoy.kommune.no

 

Spørsmål kan rettes til:

Kommunekoordinator i Inderøy kommune. Kjellrun Åsgard Kleven mob. 97463693 kjellrun.asgard.kleven@inderoy.kommune.no

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-11-27 08:31